คณะทำงานของเรา Section 3013

คณะทำงาน  Section  3013

 030720071800.jpg

หัวหน้า  Section  นางสาวณีรณัฐ   ชาญวิทยา  

ดิฉันคิดว่าการได้เรียนวิชา PRX302 นั้น  ให้อะไรตัวฉันมากกว่าการเรียนตามตำรา ตามหนังสือเรียนทั่วไป  เพราะวิชานี้สอนให้เรารู้จักการทำงาน  การลงมือปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้เราพัฒนาศักยภาพของตัวเราเองอย่างไม่รู้ตัว และวิชานี้ได้ทำให้เรารู้จักกับการทำ blog ซึ่งมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิด มันสามารถนำไปใช้กับการทำงานจริงในอนาคตได้ เราทุกคนก็สนุกกับการทำ blog นี้ อีกทั้งการเรียนวิชานี้ทำให้ตัวฉันกลายเป็นผู้นำ ต้องคอยประสานงาน ต้องตัดสินใจเรื่องต่างๆมากมาย ฉันมีความรับผิดชอบมากขึ้น ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ และคอยแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆของพวกเรา หากไม่มีอาจารย์ blog นี้คงไม่เกิดขึ้นด้วยฝีมือของพวกเราทุกคน ..พวกเรา section 3013 ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ.. 

+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+

กลุ่ม  1

11.jpg

1. นางสาวณีรณัฐ        ชาญวิทยา                   (หัวหน้ากลุ่ม)

2. นางสาวอัญชลี          จันทศร                       (ผู้ประสานงาน)

3. นายชาญสรรค์         นันทมงคล                   (ฝ่ายศิลป์)

4. นายสุรัส                   จีรังกุลฤทธิ์                 (ฝ่ายศิลป์)

5. นายสุฤทธิ์                ปฐมหยก                    (ฝ่ายศิลป์)

6. นางสาวเบญจวรรณ      เกตสมิง                 (ทีมเขียนข่าว)

7. นางสาวจุฆาทิพย์     สืบสาย                       (ทีมเขียนข่าว)

8. นายอติภาคย์           พรหมสุวรรณ             (ทีมเขียนข่าว)

9. นางสาวเมธิกา         จารัตน์                       (กองบรรณาธิการ)

10. นางสาววิภาวรรณ  อัมรนันท์                    (กองบรรณาธิการ)

**********

กลุ่ม  2

getattachment.jpg

1.  นายวณิชชา               สุวรรณเพ็ชร             (หัวหน้ากลุ่ม)

2.  นางสาวกัญจนกรัชฎ์  มั่นคงเจริญ               (ผู้ประสานงาน)

3.  นายกิติพงศ์                เพชรสกุล                 (ฝ่ายศิลป์)

4.  นางสาวปาริชาติ         แซ่เง้า                       (ฝ่ายศิลป์)

5.  นางสาววิลาสินี           กี่สุ้น                          (ทีมเขียนข่าว)

6.  นายกาญจน์                สุระรัตน์                    (ทีมเขียนข่าว)

7.  นางสาวชนิดาภา         สายทิพย์พากรณ์      (กองบรรณาธิการ)

**********

กลุ่ม  3

 31.jpg

1.  นายภุชงค์               อัจฉริยวงศ์เมธี             (หัวหน้ากลุ่ม)

2.  นางสาวอลิษา         เอกพิทักษ์ดำรง            (ฝ่ายศิลป์)

3.  นายเกียรติศักดิ์      จันทรศร                       (ฝ่ายศิลป์)

4.  นางสาวอัจฉรา        สว่างชม                       (ทีมเขียนข่าว)

5.  นางสาวอริยา          เลิศวิชชุหัตถ์                 (ทีมเขียนข่าว)

6.  นายวิศรุต               เพ็ญศิริโสภา                  (กองบรรณาธิการ)

**********

โฆษณา
Published in: on ธันวาคม 13, 2007 at 3:22 pm  ให้ความเห็น  

The URI to TrackBack this entry is: https://bucapr.wordpress.com/2007/12/13/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2-section-3013/trackback/

RSS feed for comments on this post.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: