คณะทำงานของเรา Section 3012 « BUCA – PR :: อาสาทำข่าว

คณะทำงานของเรา Section 3012 « BUCA – PR :: อาสาทำข่าว

ทีมงาน

PRX302 Writing for Public Relations ( Section. 3012 )

27062007162.jpg

หัวหน้า Section                  นางสาวมณฑาทิพย์  รวมธรรม   

 ดิฉันเชื่อว่าการเรียนรู้นอกตำรา และการฝึกฝนปฏิบัติจริงเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าสำหรับนักศึกษาที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำงานจริงมาก่อนอย่างพวกเรา การนำความรู้ คำแนะนำของอาจารย์ผู้สอนมาปรับใช้ให้เกิดเป็นการเขียนข่าวที่มีความน่าสนใจ การเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงการหาข้อมูลจากแหล่งข่าวจริงเป็นงานที่ท้าทายน่าสำหรับนักเขียนมือสมัครเล่นอย่างพวกเรา และBlog นี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มีท่านอาจารย์คอยให้คำแนะนำ และช่วยกรุณาปรับแก้ในข้อบกพร่องต่างๆ ดิฉันซึ่งเป็นตัวแทนของนักศึกษา section.3012 ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ 

06_1117_0002.jpg

 

ผู้ดูแล Blog                           นางสาวแพรวพิมาศ   แต้สกุลรุ่ง   

**********

กลุ่ม  1 

dsc04385.jpg

นายธนา                                หินอ่อน                 1480300522         กองบรรณาธิการ
 

นางสาวไปรยา                     บุญสังข์                 1480300548         กองบรรณาธิการ
 

นางสาวมณฑาทิพย์           รวมธรรม              1480301835         กองบรรณาธิการ
 

นายวิภาส                             เฉลิมทรงศักดิ์     1460301854         ทีมเขียนข่าว
 

นายธีรชัย                              มานะนาวิกผล    1480302239         ทีมเขียนข่าว
 

นายทวีชัย                             มานะนาวิกผล    1480302296         ทีมเขียนข่าว
 

นายปรัชญา                          ฤกษ์รัตน์               1480303831        ประสานงาน
 

นางสาวเบญจพร                กิจมานัส               1480301900         ประสานงาน
 

นายธนา                               ปุ่นประโคน          1480300217         ทีมภาพและศิลป์
 

นางสาววัลลภา                   พันธุ์สูงเนิน        1470300110         ทีมภาพและศิลป์
 

นายจิระภัทร์                        โภคาพิพัฒน์       1480300050         ทีมภาพและศิลป์ 

นางสาวเพ็ญสุดา               แพร่แสงเอี่ยม 1450316094     ทีมภาพและศิลป์ 

**********

 กลุ่ม  2

p10305292.jpg

 

นางสาววรรณพร                จริยจินดา             1440305751    บรรณาธิการ

นางสาวศันสนีย์                 สิงหวิบูลย์            1460325473    บรรณาธิการ

นายสิทธิวรรณ                     ศิริสุนทรกมล     1460307935    บรรณาธิการ

นายพิเชฐ                              วิชญะไพบูลย์ศรี 1470301464    เขียนข่าว

นางสาวมาชิดา                    มุสิกานันต์            1470322338    เขียนข่าว

นางสาวปัจฉิมา                   นวลเพ็ง                1470331560    เขียนข่าว

นางสาวบุษยา                      เริงโพธิ์                  1480300829    เขียนข่าว

นางสาวณัฏฐิณี                    ฐิตะวิชิระ              1480303674    เขียนข่าว

นางสาวแพรวพิมาศ            แต้สกุลรุ่ง            1480301082    เขียนข่าว

นายอวยชัย                           จำรัส                      1470308949    ถ่ายภาพ/ศิลป์

นางสาวนฤมล                     ศรีน้อย                  1470309764    ถ่ายภาพ/ศิลป์

นางสาวทิพนาฏ                   หุ่นเก่า                  1470306877    ถ่ายภาพ/ศิลป์ 

**********

กลุ่ม  3

dsc04195.jpg

 

นางสาววิศวนีย์            หมื่นเดช           1470314814    กองบรรณาธิการ

นางสาววริษา               กิจปกรณ์สันติ  1470312289    เขียนข่าว 

นางสาวเสาวนีย์           ศรีวะวงศ์          1470313162    เขียนข่าว  

นางสาวลัดดาวัลย์        โกมลมรรค       1470320837    เขียนข่าว   

นางสาวกนกอร            ศรีธีระโรจน์      1470320217    เขียนข่าว 

นางสาวเดือนกมล        บุปผาตระกูล    1470324938    เขียนข่าว   

นายกิตติวัฒน์              ภัทราภานุภัทร 1470324235   เขียนข่าว 

นางสาวณารินทร์         เทศขยัน           1470326834   ประสานงาน 

นายอภิรักษ์                 ทองเขาอ่อน     1470306125   ประสานงาน 

นายปกรณ์                   ชื่นยืนยง           1470311455    ช่างภาพ

**********

กลุ่ม  4

pic_group71.jpg

 

1.  นรินทร์ กวินศศิธรมาศ       1470310937    หัวหน้ากลุ่ม

2.  วาสนา ถึกสุวรรณ               1470326255    บรรณาธิการ

3.  ศศิลักษณ์ แซ่ว่อง               1470319730    เขียนข่าว       

4.  ณัฐชา  สิงโต                       1470315159     เขียนข่าว

5.  ณิชาชล สันติสุชา                1470322585    เขียนข่าว         

6.  นิตยา  ทองวิเศษ                 1470314434    เขียนข่าว

7.  ดวงกมล  บำเพ็ญบุญ           1470321249    เขียนข่าว

8.  ชนธัญ รัตนคุณ                   1470309004    ช่างภาพ

9.  เจนจิรา เสือภูเขา                1470317593    ช่างภาพ

10.กฤษณ์  ศิริวิริยานันท์          1470316975    ฝ่ายศิลป์

**********

โฆษณา
Published in: on ธันวาคม 23, 2007 at 11:44 am  ให้ความเห็น  

The URI to TrackBack this entry is: https://bucapr.wordpress.com/2007/12/23/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2-section-3012-%c2%ab-buca-pr-%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2/trackback/

RSS feed for comments on this post.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: